Strona główna | Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Executive MBA
 
 

 

Polsko – Amerykańska Szkoła Biznesu to wspólna inicjatywa naszego wydziału oraz Central Connecticut State University.  W ramach trwającej wiele lat współpracy został opracowany program studiów typu „Executive MBA”.  Założeniem tych studiów jest uczynienie studiów MBA bardziej dostępnych, szczególnie dla osób, które nie mają przygotowania ekonomicznego. Celem studiów jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę oraz kompetencje potrzebne do zarządzania organizacją gospodarczą, np. takich jak  umiejętność przeprowadzania podstawowych analiz przydatnych w ocenie sytuacji i ułatwiających proces decyzyjny.

 

Program studiów składa się z 10 odrębnych modułów tematycznych

 

  • Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki rynkowej
  • Komunikacja w organizacji i zarządzaniu
  • Zarządzanie w złożonych organizacjach
  • Marketing
  • Rachunkowość – zrozumieć sprawozdania finansowe
  • Rachunkowość narzędziem menedżera
  • Finansowe koncepcje dla menedżerów
  • Zarządzanie operacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zagadnienia prawne zarządzania

 


Czas trwania studiów obejmuje dwa semestry akademickie.

 

Wykładowcy Szkoły przez dwa lata wspólnie z wykładowcami z  Connecticut State University  prowadzili zajęcia. Część z nich ukończyło  w USA studia MBA z zakresu zarządzania i komunikacji społecznej. Kilku odbyło staże w School of Business CCSU. Ponadto w Szkole wykładają również  pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej,  gościnnie profesorowie z uczelni amerykańskich oraz praktycy na co dzień pracujący na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla.

 

Zajęcia w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu prowadzone są w różnych formach, są to dyskusje, wykłady,  warsztaty, analizy przypadków, gry czy symulacje oraz ćwiczenia komputerowe. Tego typu interaktywne formy zajęciowe mają jak najlepiej przygotować naszych studentów do wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Zajęcia zorganizowane są w formie  trzydniowych sesji weekendowych, przeważnie raz w miesiącu:

piątek godz.16:00 - 21:30,

sobota godz. 8:00-18:00 (z godzinną przerwą na obiad),

niedziela godz. 8:00-14:30.

Szczegółowy harmonogram sesji dla każdej edycji dostępny na stronie www Szkoły: http://pasb.pwr.edu.pl/

 

Zapraszamy do studiowania z nami!

 

 

 

Organizator studiów
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University, USA

Kierowniczka
dr hab. inż. Bożena Mielczarek

Kontakt
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (071) 320 21 34, (071) 320 41 99
e-mail szkola.biznesu@pwr.wroc.pl 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty