Strona główna | Konferencje
 

 

Nadchodzące:

 

 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Efektywność źródłem bogactwa narodów. ESWN 2017”


Termin: 28-30 maja 2017
Miejsce: Politechnika Wrocławska
Tematyka:

Konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji non profit. Ramowy program konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:
 - efektywność i racjonalność - rozważania teoretyczne
 - kryteria oceny efektywności
 - ocena efektywności procesów i przedsięwzięć rozwojowych
 - wzrost wartości przedsiębiorstwa jako kryterium efektywności
 - metody i narzędzia pomiaru efektywności
 - mierniki efektywności oparte na wartości przedsiębiorstwa
 - współczesne wyzwania stojące przed wyceną
 - efektywność funkcjonowania organizacji non profit - kryteria, narzędzia pomiaru, badania    empiryczne
 - kapitał intelektualny
 - badania empiryczne nad efektywnością funkcjonowania organizacji
 - efektywność rynku w okresie kryzysu
 - innowacje w instrumentach pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
 - wpływ kryzysu na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne oraz płynące z tego konsekwencje
 - współzależności między rynkiem instrumentów dłużnych, akcji i rynkiem towarowym w czasie kryzysu i poza nim
 - prognozowanie upadłości w czasie kryzysu
 - zarządzanie ryzykiem i jego implikacje dla nadzoru właścicielskiego

 

Zasięg: międzynarodowa
Przewidywana liczba uczestników: 70
Adres strony internetowej: http://eswn2017.syskonf.pl

 

 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem”

 

Organizatorzy:
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Wydział Zarządzania i Transportu
Akademia Techniczno-Humanistyczna  Bielsko-Biała

Katedra Infrastruktury Zarządzania K5
Wydział Informatyki i Zarządzania W8
Politechnika Wrocławska

Termin: 8-10 czerwca 2017 r.

Miejsce: Szczyrk

Krótki opis tematyki:


Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach. Zakres tematyczny konferencji, tak jak w przypadku poprzednich edycji, obejmuje koncepcje metodyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności systemów i procesów zarządzania.

 

Zasięg: konferencja międzynarodowa

Przewidywana liczba uczestników: 100

 

Znaczący goście/prelegenci:
prof. Zbigniew Malara, Politechnika Wrocławska — Przewodniczący (P.Wr.)
prof. Katarzyna Żyminkowska, ATH, Bielsko-Biała — Z-ca przewodniczącego (ATH)
prof. Janusz Czekaj, UEK, Kraków
prof. Tatiana A. Dubrova, MESI, Russia
prof. Jan T. Duda, AGH, Kraków
prof. Dolores Gallardo-Vázquez, University of Extremadura, Spain
prof. Irena Hejduk, SGH, Warszawa
prof. Sergiey Iliashenko, Sumy State University, Ukraine
prof. Marina Karpicka, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
prof. Andrzej Kozina, UEK, Kraków
prof.  Lumir Kulhanek, Politechnika Wrocławska, VŠB – TU, Ostrava
prof. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska
prof. Krasimir Shishmanov, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

 

BIURO KONFERENCJI
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Wydział Zarządzania i Transportu
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Tel: (033) 8279231 Fax: (033) 8279207
E-mail konferencji: zp@ath.bielsko.pl
Szczegółowe informacje: http://www.wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje, http://www.kmip.ath.bielsko.pl/

 

 

 

 • CoNeSec – Complex Networks Monitoring and Security and Fraud Detection for Enterprises 2017, conference track at 26th IEEE WETICE Conference
   

Termin: 21-23 czerwca 2017
Miejsce: Poznań Poland

Zasięg: międzynarodowa

Przewidywana liczba uczestników:150

Adres strony internetowej: http://kinf.pwr.edu.pl/conesec2017/

Krótki opis tematyki:
Oszustwa i naruszenia bezpieczeństwa stają się coraz częstsze i coraz bardziej wyrafinowane, a tradycyjne rozwiązania zabezpieczające nie są w stanie chronić zasobów informatycznych przedsiębiorstw. Problemy, które należy rozwiązać, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych użytkowników korporacyjnych systemów komputerowych są związane z analizą i korelacją dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym wraz z jednoczesnym uwzględnieniem rozmaitych źródeł pochodzenia danych.

 

 • The 5th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA 2017)

 

Termin: 30 czerwca - 1 lipca 2017
Miejsce: Berlin, Germany
Tematyka:

The aim of this conference is to bring leading researchers and scholars together to discuss and to share their innovative research results in all aspects of Computer Science, Applied Mathematics and Applications, and to create consortiums for future research projects.

Zasięg: międzynarodowa
Przewidywana liczba uczestników: 80
Adres strony internetowej: https://www.addict.hit.bme.hu/iccsama2017/

 

 

 

 • DADE 2017 - Deployment Areas of Dynamic Environments
  Special session at 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications

 

Termin: 3-5 lipca 2017

Miejsce: Gdynia, Poland

Krótki opis:


Metody przetwarzania danych i informacji w środowiskach dynamicznych są przedmiotem szeroko zakrojonych badań. W szczególności obszary zastosowań wyników analizy systemów dynamicznych takie jak procesy biznesowe, medycyna lub inteligentne miasta rozwijają się bardzo szybko.Jednym z podstawowych celów w inteligencji obliczeniowej jest osiągnięcie zdolności do efektywnego uczenia się wspomaganego komputerowo z uwzględnieniem charakterystyki niepewnych i niepełnych zbiorów danych. Przykładami dynamicznych środowiskach, które wymagają ściśle określonych i sprawdzonych metod i narzędzi, są m.in. Internet rzeczy i systemy czasu rzeczywistego. Istotne zmiany, nowo pojawiające się tendencje w dynamicznym środowisku mogą mieć wpływ na jakość predykcji oraz na wskaźnik poziomu fałszywych alarmów, a tym samym dynamika środowiska może wpłynąć na funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo systemu oraz jego użytkowników.
Sesja  DADE ma na celu zaprezentowanie nowych metod uczenia się i adaptacji do środowisk dynamicznych zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia.

 

Zasięg: międzynarodowa

Przewidywana liczba uczestników: 150
Znaczący goście/prelegenci:
Professor Ronald R. Yager
Adres strony internetowej: http://inista.org

 

 

 • 19th KKIO Software Engineering Conference

 

termin: 14-16 września 2017

miejsce: Rzeszów

krótki opis tematyki:
KKIO Software Engineering Conference covers all topics of research and practice in Software Engineering. The conference is organized under the auspices of the Polish Information Processing Society (Polskie Towarzystwo Informatyczne – PTI).
[Konferencja KKIO obejmuje wszystkie zagadnienia związane z badaniami i praktyką w inżynierii oprogramowania.

zasięg: międzynarodowa

przewidywana liczba uczestników: 60

znaczący goście/prelegenci: TBA

adres strony internetowej http://kkio.pti.org.pl

 

 

 • ISAT’ 2017 - 38th International Conference Information Systems Architecture and Technology 

 

Termin: 17-15 września 2017
Miejsce: Szklarska Poręba 
Opis konferencji:
Międzynarodowa konferencja ISAT jest organizowana przez Politechnikę Wrocławską od lat 70-tych ubiegłego wieku.  Celem konferencji jest prowadzenie dyskusji na temat sztuki systemów informacyjnych; ich koncepcji, zastosowań a także architektury i technologii informatycznych wspierających współczesne systemy informacyjne. Jednym z celów konferencji jest rozważanie wpływu wiedzy, informacji i informatyki na funkcjonowanie organizacji oraz projektowanie systemów informacyjnych przedsiębiorstw, wdrażanie i utrzymania procesów. Na konferencji prezentowane są również koncepcje aplikacji systemów informatycznych wspierających wymianę towarów i usług za pomocą różnych modeli biznesowych i wykorzystania możliwości oferowanych przez elektroniczny. ISAT jest forum dla prezentacji oryginalnych specjalistycznych badań, a także badań interdyscyplinarnych, w zakresie projektowania systemów informatycznych, ich rozwoju i wdrożenia. Konferencja skierowana jest do środowisk naukowych, praktyków zarządzania i związanych z systemami informatycznymi.
Materiały konferencyjne publikowane są w formie książki przez wydawnictwo  SPRINGER i ukazują się na wielu portalach, między innymi the Thomson Reuters (Web of Science), DBLP and SCOPUS.

 

Zasięg: międzynarodowa
Liczba uczestników : 90
Goście: Key speakers
Adres: www.isat.pwr.edu.pl

 

 

 • III Sympozjum Naukowe pt. „Innowacyjność w biznesie – organizacja, finanse, technologie”

 

Organizatorzy:

Katedra Infrastruktury Zarządzania K5
Wydział Informatyki i Zarządzania W8
Politechnika Wrocławska

Termin: listopad 2017 r.

Miejsce: Wrocław

 

Krótki opis tematyki:
Celem sympozjum jest przedstawienie osiągnięć oraz wymiana poglądów związanych z kreowaniem i implementacją innowacji na przykładzie uczelni oraz przedsiębiorstw. Zakres tematyczny sympozjum koncentruje się na przedstawieniu empirycznych doświadczeń związanych z procesem innowacji.  

Zasięg (krajowa/międzynarodowa):

Konferencja międzynarodowa

Przewidywana liczba uczestników:100

Znaczący goście/prelegenci,:

Prof. Zbigniew Malara, Politechnika Wrocławska — Przewodniczący (P.Wr.)
Prof. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska

 

BIURO KONFERENCJI
Katedra Infrastruktury Zarządzania K5
Wydział Informatyki i Zarządzania W8
Politechnika Wrocławska

 

 

 

 

 

  Organizacja konferencji międzynarodowych (2016 r.):

 

 • The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2016 (prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen, dr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska).
  Liczba uczestników prezentujących referaty - 177 (w tym 127 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • International School and Conference on Network Science, NetSci X’ 2016 (prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 95 (w tym 61 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • Współczesne Problemy Zarządzania Przedsiębiorstwem (prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 40 (w tym 12 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • XIX International Conference on System Science (prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 36 (w tym 19 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • XVIII KKIO Software Engineering Conference (dr inż. Bogumiła Hnatkowska).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 35 (w tym 4 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • International Conference on Multimedia & Network Information Systems MISSI 2016 (dr hab. inż. Aleksander Zgrzywa, prof. PWr).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 39 (w tym 9 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • 37. Międzynarodowa Konferencja Architektura i Technologia Systemów Informatycznych ISAT 2016 (dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWr).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 72 (w tym 6 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • International Conference on Computational Collective Intelligence ICCCI 2016 (prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 108 (w tym 85 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).
 • The Third European Network Intelligence Conference ENIC 2016 (prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko).
  Liczba uczestników prezentujących referaty – 36 (w tym 16 uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe).

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty