Strona główna | Ocena wyróżniająca przyznana przez PKA
 

 

Prezydium PKA wysoko oceniło działalność Wydziału, który w stopniu wyróżniającym spełnia przyjęte kryteria jakościowe oceny instytucjonalnej dotyczące: zgodności działania jednostki z misją i strategią rozwoju uczelni, funkcjonowania i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, efektywności polityki kadrowej realizowanej w jednostce, zapewnienia rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej zgodnie ze strategią rozwoju jednostki oraz jakości kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty