Strona główna | Dziekanat
 

Dziekanat

Budynek B-4

Adres dziekanatu

ul. Łukasiewicza 5

50-371 Wrocław

bud. B-4, pok. 1a8-1a17

 

 


Kierownik dziekanatu


mgr inż. Elżbieta Bator-Szczurowska
bud. B-4, pokój 1a15

 

 

 

 

 

Uwaga! W dniach 25/02 – 17/03 (włącznie) Dziekanat jest czynny dla studentów w godz. 8.00-12.00 

 

Godziny otwarcia dziekanatu od poniedziałku do piątku:

 

  • Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.30 - 11.30
  • Środa:  11.30 - 14.00
  • W piątek dziekanat jest nieczynny

 

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2014/2015 czynny będzie w następujące soboty:


28/02
07/03
18/04
09/05
13/06 

 

Wszelkie sprawy związane z tokiem studiów niestacjonarnych można załatwiać na bieżąco w tygodniu w godzinach:

 

  • Poniedziałek, wtorek, czwartek : 8:30 – 11:30
  • Środa : 11:30 – 14:00

oraz  telefonicznie: 71 320 30 98 lub mailowo:

 


Sprawy założone na portalu JSOS, w szczególności wznowienia i przeniesienia prosimy potwierdzać mailowo.

 

Do kogo z jakim problemem?

 

   

 

 

 

 

Kierunek

Tryb

Stopień

Osoba

Kontakt

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka w języku angielskim

 

Stacjonarne

 

 

I stopnia

 

mgr inż Magdalena Bucka-Oleszko pok. 1a9

 

tel. 71 320 23 19

magdalena.bucka-oleszko@pwr.edu.pl

 

Stacjonarne

II stopnia

 

 

mgr inż. Małgorzata Sudoł-Tomaszewska, pok. 1a11 

tel. 71 320 30 98

malgorzata.sudol-tomaszewska@pwr.edu.pl

 

Niestacjonarne

 

I stopnia

mgr Ewelina Kozubek, pok. 1a11

 

tel. 71 320 46 56

ewelina.kozubek@pwr.edu.pl 

 

Niestacjonarne

 

 

 

 

Stacjonarne

 

 

II stopnia

 

 

 

 

 

I stopnia i II stopnia

 

mgr inż. Małgorzata Sudoł-Tomaszewska, pok. 1a11

 

 

 mgr Iwona Rozmytańska, pok. 1a9

 

tel. 71 320 30 98

malgorzata.sudol-tomaszewska@pwr.edu.pl

 

 

 

tel. 71 320 36 37

iwona.rozmytanska@pwr.edu.pl

 

Inżynieria systemów

 

 

 

Stacjonarne

I stopnia

II stopnia

mgr Iwona Rozmytańska, pok. 1a9

tel. 71 320 36 37

iwona.rozmytanska@pwr.edu.pl

 

 

 

Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie w języku angielskim 

 

 

 

Stacjonarne

 

 

 

 

Stacjonarne

 

 

 

 

I stopnia

 

 

 

 

 

II stopnia

 

 

 

mgr Ewa Słowik, pok. 1a8 

 

 

 

 

 

 

mgr Ewelina Kozubek, pok. 1a11

 

tel. 71 320 23 44

ewa.slowik@pwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

tel. 71 320 46 56

ewelina.kozubek@pwr.edu.pl

 

 

 

Niestacjonarne

 

 

 

Stacjonarne

II stopnia

 

 

 

I i II stopnia

mgr inż. Małgorzata Sudoł- Tomaszewska, pok. 1a11 

 

 

mgr Iwona Rozmytańska, pok. 1a9 

tel. 71 320 30 98

malgorzata.sudol-tomaszewska@pwr.edu.pl  

 

 

 

tel. 71 320 36 37

iwona.rozmytanska@pwr.edu.pl

 

Pomoc materialna

 

 

Stypendia socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Karolina Żołnacz

bud. C-13, pok. 1.04

tel. 71 320 43 71

karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

 

Stypendia motywacyjne

 

 

 

 

 

 


 

mgr Anna Bruś, pok. 1a16

tel. 71 320 42 77

anna.brus@pwr.wroc.pl

Studia doktoranckie


III stopnia

Wiesława Darska, pok. 1a14

 

tel. 71 320 42 42

wieslawa.darska@pwr.edu.pl

 

Zapisy administracyjne

Anna Kostrzewska, pok. 1a10 

 

tel. 71 320 42 73

anna.kostrzewska@pwr.edu.pl

 

 

Barbara Zombroń, pok. 1a10 

 

tel. 71 320 42 73

barbara.zombron@pwr.edu.pl

 

Absolwenci, wydawanie dyplomów


inż. Bożena Jewłoszewicz, pok. 1a16 

 

tel. 71 320 42 10

bozena.jewloszewicz@pwr.edu.pl 

 

Planowanie Dydaktyki


Ewa Kaczmarek, pok. 1a16

 

tel. 71 320 23 86

ewa.kaczmarek@pwr.edu.pl

 

 

Małgorzata Skoczylas, pok. 1a16

 

tel. 71 320 23 86

malgorzata.skoczylas@pwr.edu.pl 

 

mgr Dominika Kwiczala, pok. 1a16 

 

tel. 71 320 28 19

dominika.kwiczala@pwr.edu.pl

 

mgr inż. Ryszard Szyszka, pok. 1a16 

 

tel. 71 320 28 19

ryszard.szyszka@pwr.edu.pl

 

Rezerwacja sal


Małgorzata Skoczylas, pok. 1a16 

 

tel. 71 320 23 86

malgorzata.skoczylas@pwr.edu.pl 

 

Archiwizacja dokumentów


mgr Anna Bruś, p. 1a16 

 

tel. 71 320 42 77

anna.brus@pwr.edu.pl

 


 

mgr inż. Elżbieta Bator-Szczurowska
e-mail: elzbieta.bator-szczurowska@pwr.edu.pl

bud. B-4, pokój 1a15,
tel. 71 320 33 39

 


 

 

 


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty